Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3097953 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2006
Citat: BATISTIČ, Dejan, BRANK, Boštjan. Nosilnost armiranobetonskega nosilca, ojačenega z armiranopolimernim trakom = Analysis of reinforced concrete beam strengthened by a fibre-reinforced polimer composite. Gradb. vestn., april 2006, letn. 55, str. 96-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 3097953]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3097953 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56