Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3098465 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: BIJOL, Tomaž. Distribuirano urejanje geodetskih elaboratov s tehnologijo spletnih storitev : diplomska naloga = The distributed geodetic elaborate editing aided by the web services technology : graduation thesis. Ljubljana: [T. Bijol], 2006. XVI, 99 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3098465]


Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3098465 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56