Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3099233 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jaka ZEVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: BEVC, Lojze, TOMAŽEVIČ, Miha, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, BOHINC, Uroš, ZEVNIK, Jaka. Študije in modelne preiskave potresne ranljivosti in predlogi utrditve za stebre viadukta Ravbarkomanda in sorodno konstruirane premostitvene objekte : razširjeni povzetek študije. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2006. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3099233]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 3099233 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56