Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 31025506 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1993
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Didaktično in grafično oblikovanje učnih tekstov in vzgojnoizobraževalna komunikacija v izobraževanju odraslih : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Istenič], 1993. 77 f., 20 f. [COBISS.SI-ID 31025506]


Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 31025506 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56