Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3114081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jaka ZEVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter KANTE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, ZEVNIK, Jaka, BEVC, Lojze, KANTE, Peter. Deliverable D6-4, Technical Report on Numerical Modelling of Structures and Mock-ups : VAST - IMAGE Document VIP-TR-UL-6-01, Version 1.0 : Development of Variable Stiffness Seismic Isolators and Vibration Mitigation Dampers Based on Magnetically Controlled Elastomer, (European Commission Community Research Fifth Framework Programme 1998-2002), (European Commission, Community Research, Energy, Environment and Sustainable Development). Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2006. 124 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3114081]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 3114081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56