Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 314977 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: FAJFAR, Peter, PAULAY, T. Notes on definitions of overstrength factors. V: FAJFAR, Peter (ur.), KRAWINKLER, Helmut (ur.). Seismic design methodologies for the next generation of codes : proceedings of the International Workshop on Seismic Design Methologies for the Next Generation of Codes, Bled, Slovenia, 24-27 June 1997. Rotterdam; Brookfield: A. A. Balkema, cop. 1997, str. 407-409.
Povzetek: Obravnavane so različne definicije faktorjev dodatne nosilnosti, ki jih uporabljajo različni avtorji [COBISS.SI-ID 314977]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 314977 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56