Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3169121 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Klemen REJEC // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: REJEC, Klemen. Analiza potresnega odziva in potresne utrditve viadukta Ravbarkomanda - vzdolžna smer : diplomska naloga = Seismic analzsis and strengthening of viaduct Ravbarkomanda - longitudinal direction : graduation thesis. Ljubljana: [K. Rejec], 2006. XVII f., 135 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3169121]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3169121 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57