Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3169377 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Mentor pri diplomskih delih
Zlatko VIDRIH // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: VIDRIH, Zlatko. Analiza potresnega odziva in potresne utrditve viadukta Ravbarkomanda - prečna smer : diplomska naloga = Seismic analysis and strengthening of viaduct Ravbarkomanda - transverse direction : graduation thesis. Ljubljana: [Z. Vidrih], 2006. XIII f., 117 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3169377]


Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 3169377 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56