Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 31725824 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Urednik
Leto: 1992
Citat: FAJFAR, Peter (ur.), KRAWINKLER, Helmut (ur.). Nonlinear seismic analysis and design of reinforced concrete buildings. London: Elsevier Applied Science, 1992. VIII, 307 str., ilustr., št. ref.: pri posameznih referatih. ISBN 1-85166-764-4. [COBISS.SI-ID 31725824]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 31725824 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56