Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3173985 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: ČERNAC, Vasja. Projektiranje AB sten po EC8 : diplomska naloga = Design of reinforced concrete walls, according to EC 8 : graduation thesis. Ljubljana: [V. Černac], 2006. XVIII, 80 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3173985]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3173985 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56