Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3175 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1995
Citat: TOMAŽEVIČ, Miha, FISCHINGER, Matej. Potres v Kobeju januarja 1995 : vpliv potresa na stavbe. Ujma (Ljublj.), 1995, št. 9, str. 124-130, ilustr.
Povzetek: Clanek obravnava posledice potresa Hygoken-Nanbu, ki je 17. januarja 1995 prizadel mesto Kobe z okolico, na stavbe. Izredno močno gibanje tal med potresom je povzročilo porušitev ali hude poškodbe na približno 107 000 stavbah. Ceprav so po številu v večini tradicionalno zgrajene lesene hiše, pa je potres prizadel tudi veliko objektov, zgrajenih po inženirskih načelih. Analize poškodb kažejo, da so stavbe, zgrajene po letu 1981, ko so Japonci zadnjič revidirali potresne predpise, potres prenesle zelo dobro. Potres opozarja na nujnost ojačitve stavb, ki niso bile grajene z upoštevanjem današnjega znanja, ter pomembnost upoštevanja temeljnih načel potresno varnega projektiranja pri novogradnji. [COBISS.SI-ID 3175]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 3175 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56