Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3183969 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Jaka DUJC // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2006
Citat: DUJC, Jaka, BRANK, Boštjan. Račun mejne nosilnosti armiranobetonskih plošč = Limit load analysis of reinforced concrete plates. Gradb. vestn., maj 2006, letn. 55, str. 126-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 3183969]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3183969 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56