Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3194209 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2006
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ŠUBIC KOVAČ, Maruška. Teachers' professional development as precondition for adopting e-tutoring : developing the organisational culture for facilitative role of teachers in higher education. WSEAS transactions on advances in engineering education, June 2006, vol. 3, iss. 6, str. 643-648. [COBISS.SI-ID 3194209]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3194209 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56