Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3201121 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2006
Citat: ŠUBIC KOVAČ, Maruška, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Kompetence diplomantov gradbeništva - evropski raziskovalni projekt TUNING = Competences of graduates in civil engineering - the European Research Project TUNING. Gradb. vestn., julij 2006, letn. 55, str. 178-186, ilustr. [COBISS.SI-ID 3201121]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3201121 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56