Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 32284416 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1992
Citat: LAPAJNE, Janez. Utrinki strokovnega pisanja. Geod. vestn., 36, št.1 (1992), str.57-59. [COBISS.SI-ID 32284416]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 32284416 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56