Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3268449 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: KOREN, David. Modeliranje neidealnih stikov med konstrukcijskimi elementi : diplomska naloga = Modeling of imperfect connections between structural elements : graduation thesis. Ljubljana: [D. Koren], 2006. XII, 100 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3268449]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3268449 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56