Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3272033 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: LAPAJNE, Janez, SWAN, Frank H., FAJFAR, Peter, POLJAK, Marijan. Seismic Topical Summary Report - PSR-NEK-2.7 : Revision 1 : prepared for Nuclear Power Plant Krško. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Institute of Structural Engineering, Eartquake Engineering and Construction IT; Oakland, USA: Geomatrix Consultants, 2004. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3272033]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3272033 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56