Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3272289 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez. Povzetek analize potresne nevarnosti Nuklearne elektrarne Krško med obdobnim varnostnim pregledom 2001-2004 : verzija 1. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2005. 21 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3272289]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3272289 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56