Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3272801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: FAJFAR, Peter. Seismic assessment of structures by a practice-oriented method. V: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan (ur.), KOŽAR, Ivica (ur.). Extreme Man-Made and Natural Hazards in Dynamics of Structures : [proceedings of NATO Advanced Research Workshop held in Opatija, Croatia, May 28th-June 1st, 2006]. Rijeka: Faculty of Civil Engineering, 2006, str. 61-88, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3272801]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3272801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57