Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3278689 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2006
Citat: KOREN, David, BRANK, Boštjan. Modeliranje in analiza lesenih žebljanih nosilcev = Modeling and analysis of timber nailed beams. Gradb. vestn., avg. 2006, letn. 55, št. 8, str. 211-218, ilustr. [COBISS.SI-ID 3278689]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3278689 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56