Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 329825 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Vid MAROLT // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1996
Citat: MAROLT, Vid, FISCHINGER, Matej. Računalniško orodje za projektiranje upogibno obremenjenih armiranobetonskih elementov po evropskih standardih. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 66-77, graf. prikazi.
Povzetek: Za uspešno uvajanje novih evropskih standardov nujno potrebujemo ustrezna orodja. V članku so opisane bistvene spremembe obstoječega programa za dimenzioniranje upogibno obremenjenih armiranobetonskih prerezov, ki so jih zahtevali ti standardi: drugačen način varnostnih faktorjev, pogosto računanjena dvoosni upogib in dosledna uporaba načrtovanja nosilnosti pri potresni obtežbi [COBISS.SI-ID 329825]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 329825 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56