Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 330081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej. Novosti pri projektiranju potresno varnih armiranobetonskih konstrukcij s standardom EUROCODE 8. V: FISCHINGER, Matej (ur.). Zbornik seminarja Uvajanje sodobnih evropskih standardov "Eurocode" v Sloveniji, v Postojni, septembra 1995 : ob 100-letnici potresnega inženirstva na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko društvo za potresno inženirstvo: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 198-229, ilustr.
Povzetek: Projektiranje potresno varnih armiranobetonskih objektov se v (pred)standardu Eurocode 8 tako po principih kot tudi po številčnih vrednostih močno razlikuje od naše obstoječe prakse. V članku so z nekajznačilnimi primeri prikazane najpomembnejše novosti in razlike pri določanju potresnih obremenitev ter zagotavljanju potresne nosilnosti in duktilnosti z ustreznimi konstrukcijskimi detajli [COBISS.SI-ID 330081]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 330081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56