Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3301729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Jaka DUJC // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: DUJC, Jaka, BRANK, Boštjan, KORELC, Jože. Konstitutivni model armiranega betona za analizo mejne nosilnosti plošč = A constitutive model for limit load analysis of reinforced concrete plates. V: KORELC, Jože (ur.), ZUPAN, Dejan (ur.). Kuhljevi dnevi 2006, Lipica, 21.-22. september 2006. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2006, str. [65]-72, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3301729]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3301729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56