Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3301985 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: BRANK, Boštjan, PETELIN, Matej. Napetosti v pravokotnih kompozitno laminatnih ploščah = Stresses in rectangular composite plates. V: KORELC, Jože (ur.), ZUPAN, Dejan (ur.). Kuhljevi dnevi 2006, Lipica, 21.-22. september 2006. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2006, str. [33]-40, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3301985]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3301985 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57