Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 330337 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Tomo CEROVŠEK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1996
Citat: FISCHINGER, Matej, CEROVŠEK, Tomo. Zbirka diapozitivov s potresno tematiko na CD. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 69-76, ilustr.
Povzetek: V digitalni obliki smo z ustrezno ločljivostjo in dovolj veliko fleksibilnostjo za kasnejšo obdelavo zapisali na CD testno zbirko okoli 300 diapozitivov. Identifikacijo in komentarje vnašamo na posebnem obrazcu na ekranu, ki je razdeljen na številna podpodročja. Za končnega uporabnika na podlagi te baze podatkov izdelujemo poučen in atraktiven prikaz zbirke na računalniku, ki je urejen po ključnih parametrih, kot so npr. kraj potresa, vrsta konstrukcije in materiala in način porušitve. Tako urejena zbirka diapozitivov s komentarji je uporabna kot vir informacij in učni pripomoček na področju potresnega inženirstva in bo inštalirana na Internet. Dolgoročni cilj dela je učbenik potresnega inženirstva na CD plošči

Earthquake engineering is a semiempirical science. There fore the study of thebehaviour of structures during recent earthquakes provides an important source of knowledge and progress. The slides, taken after the earthquakes, aresuitable media to achieve this goal. They are, however, available to a limited number of users and they are presented at fixed places and time [COBISS.SI-ID 330337]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 330337 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56