Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 331105 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Mentor pri magistrskih delih
Matej FISCHINGER // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1996
Citat: ŠKRABA, Barbara. Projektiranje armiranobetonskih premostitvenih objektov z elastomernimi ležišči na potresnih območjih : magistrska naloga št. 134. Ljubljana: [B. Škraba], 1996. 146 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 331105]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 331105 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56