Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 33121 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1994
Citat: FAJFAR, Peter. Guma v protipotresni, nizki in visoki gradnji : raziskovalni razvojni projekt : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994. 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33121]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 33121 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56