Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 331361 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 1996
Citat: FISCHINGER, Matej. Ocena ustreznosti predvidenih visokih objektov za odsek avtoceste Klanec - Srmin z vidika konstrukcije. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996. 8 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 331361]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 331361 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56