Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3317089 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vlado STANKOVSKI // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Žiga TURK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: STANKOVSKI, Vlado, PETRINJA, Etiel, DOLENC, Matevž, PRIVOŠNIK, Marko, MAROLT, Matija, KAVČIČ, Alenka, DIVJAK, Saša, TURK, Žiga. GRIDFORUM.SI : Grid infrastruktura za virtualne organizacije : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" : zaključno poročilo velja za obdobje od 1.10.2003 do 30.09.2005. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005. 19 str. [COBISS.SI-ID 3317089]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 3317089 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56