Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 331873 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 3.11 Radijski in TV prispevki
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej. Po potresu v Kobeju in ob 100-letnici potresa v Ljubljani : intervju. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 331873]
Tipologija: 3.11 Radijski in TV prispevki
COBISS ID 331873 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57