Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3319905 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2006
Citat: STANKOVSKI, Vlado, TRNKOCZY, Jernej. Application of Decision Trees to Smart Homes. V: AUGUSTO, Juan Carlos (ur.), NUGENT, Chris D. (ur.). Designing smart homes : the role of artificial intelligence, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 4008), (State-of-the-art survey). Berlin; New York: Springer, cop. 2006, str. 130-145, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3319905]


Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 3319905 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56