Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3321185 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: KRAVTSOV, Valentin, STANKOVSKI, Vlado, NIESSEN, Thomas, SCHUSTER, Assaf. Service-based Resource Brokering for Grid-Based Data Mining. V: ARABNIA, Hamid R. (ur.). CGA '06 : proceedings of the 2006 International Conference on Grid Computing and Applications. Las Vegas: CSREA, 2006, str. 163-169, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3321185]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3321185 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56