Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 333058 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1988
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 4. seminarja. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1988. VII, 348 str., ilustr. ISBN 86-80223-00-X. [COBISS.SI-ID 333058]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 333058 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56