Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3335521 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 2.09 Magistrsko delo
Leto: 1974
Citat: REFLAK, Janez. Analiza ravninskih okvirjev po teoriji II. reda ter račun njihove stabilnosti v elastičnem območju z uporabo funkcij stabilnosti : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Reflak], 1974. 124 str., graf. prikazi.
Povzetek: Razširjen povzetek v slov. in ang. jeziku [COBISS.SI-ID 3335521]


Tipologija: 2.09 Magistrsko delo
COBISS ID 3335521 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56