Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 33383 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1995
Citat: ŽNIDARIČ, Jaš, ŽNIDARIČ, Aleš, UKRAINCZYK, Velimir, BJEGOVIĆ, Dubravka, PERUŠ, Iztok, TERČELJ, Stane, PETKOVIĆ, Ljubo. Določanje varnosti in preostale življenjske dobe obstoječih mostov : zaključno poročilo. Ljubljana: ZAG, 1995. Loč. pag., ilustr.
Povzetek: V treh delih poročila so obdelane metode za ugotavljanje dejanske varnosti, preostale življenjske dobe in ratinga ustreznosti obstoječih betonskih konstrukcij. Varnost izražamo z varnostnim indeksom ali z rating faktorjem. V ta namen smo s podatki o težah vozil in razdaljah med osmi, ki smo jih zbrali na 9 mostovih z različno strukturo prometa s sistemom tehtanja vozil med vožnjo čez most, zasnovali posebne obtežne sheme za ocenjevanje varnosti mostov. Preostalo življenjsko dobo mostnih konstrukcij je mogoče ocenjevati s poenostavljenimi postopki in sodobnejšimi metodami, ki temeljijo na fizikalnem modeliranju prevladujočih mehanizmov propadanja betona [COBISS.SI-ID 33383]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 33383 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56