Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3347553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Potresna utrditev mostnih stebrov s polimernimi plašči, ojačanimi s karbonskimi vlakni. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 28. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19.-20. oktober 2006. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2006, str. 59-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 3347553]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3347553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56