Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3349601 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: PODOBNIK, Klemen. Projektiranje armiranobetonske hale za različno potresno ogroženi območji v Sloveniji ter ocena stroskov izgradnje nosilne konstrukcije : diplomska naloga = Designing of a reinforced concrete hall for two different seismic regions in Slovenia and construction costs estimation of a building structural system : graduation thesis. Ljubljana: [K. Podobnik], 2006. IX f, 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3349601]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3349601 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56