Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 33549824 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1990
Citat: FAJFAR, Peter. Računalnik v gradbenem inženirstvu in potresno inženirstvo, (Računalnik v gradbenem inženirstvu in potresno inženirstvo). Ljubljana: RSS, 1990. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 33549824]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 33549824 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56