Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 335713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
Leto: 1996
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Methods and tools for seismic design of RC viaduct structures. Reno, 13.12.1996. [COBISS.SI-ID 335713]
Tipologija: 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
COBISS ID 335713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56