Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 335969 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
Leto: 1997
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. New concepts for RC bridges - evaluation of seismic design. Reno, 27.6.1997. [COBISS.SI-ID 335969]
Tipologija: 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
COBISS ID 335969 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56