Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3369057 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: POGAČAR, Boris. Doka opažni sistem SL-1 za gradnjo predorov. Primer: predor Šentvid : diplomska naloga = Doka formwork system SL-1 for tunneling. Example: Šentvid tunnel : graduation thesis. Ljubljana: [B. Pogačar], 2006. XIV, 153 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3369057]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3369057 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57