Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 337249 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 1993
Citat: SAJE, Franc, FISCHINGER, Matej, LOPATIČ, Jože. 15. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16. - 17. september 1993. 1993. [COBISS.SI-ID 337249]
Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 337249 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56