Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3372897 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.20 Predgovor, spremna beseda
Leto: 2004
Citat: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan, BRANK, Boštjan. Preface = spremna beseda : NATO Advanced Research Workshop, Bled, Slovenia, June 13.-17., 2004. V: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan (ur.), BRANK, Boštjan (ur.). NATO Advanced Research Workshop, Bled, Slovenija, June 13-17 2004. Multi-physics and multi-scale computer models in nonlinear analysis and optimal design of engineering structures under extreme conditions : proceedings. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004, str. 5. [COBISS.SI-ID 3372897]
Tipologija: 1.20 Predgovor, spremna beseda
COBISS ID 3372897 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56