Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3373153 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.20 Predgovor, spremna beseda
Leto: 2004
Citat: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan, BRANK, Boštjan. Preface = spremna beseda : Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Multi-Physics and Multi-Scale Computer Models in Non-Linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures under Extreme Conditions 13.-17. June 2004. V: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan (ur.), BRANK, Boštjan (ur.). NATO Advanced Research Workshop, Bled, Slovenija, June 13-17 2004. Multi-physics and multi-scale computer models in nonlinear analysis and optimal design of engineering structures under extreme conditions : proceedings. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004, str. V-VI. [COBISS.SI-ID 3373153]


Tipologija: 1.20 Predgovor, spremna beseda
COBISS ID 3373153 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56