Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 337505 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 1992
Citat: SAJE, Franc, FISCHINGER, Matej, LOPATIČ, Jože. 14. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled 10. - 11. september 1992. 1992. [COBISS.SI-ID 337505]
Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 337505 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56