Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3378017 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2006
Citat: MAVRIČ, Boštjan. Projektiranje armiranobetonskih konstrukcij na potresnih območjih : diplomska naloga = Seismic design of reinforced concrete structures : graduation thesis. Ljubljana: [B. Mavrič], 2006. X f, 71 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3378017]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3378017 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56