Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3379255 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1996
Citat: LAPAJNE, Janez. O določanju in preverjanju projektnega potresnega pospeška za krško nuklearko : potresna nevarnost na območju jedrske elektrarne Krško. Delo (Ljubl.), 10.IV.1996, 38, št. 83, str. 10, seizm. karte. [COBISS.SI-ID 3379255]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 3379255 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56