Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 338017 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1991
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Razvoj programa DIANA. V: FISCHINGER, Matej (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 13. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19. - 20. september 1991. Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1991, str. 89-94, graf. prikazi.
Povzetek: Program DIANA (DImenzioniranje in ANaliza Armiranobetonskih konstrukcij) omogoča dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcij z direktno povezavo programov za račun in dimenzioniranje. Sledenje poteka z uporabo interakcijskih programov, ki se izračunajo na osnovi izbranih dimenzij in armature. Rezultat programa je projektna dokumentacija, ki vsakemu prerezu enolično priredi tip prereza, ki ga določajo dimenzije betona ter razpored in premer palic upogibne armature. V prvem letu dela smo pripravili preprost prototip programa in preizkusili njegove najbolj elementarne funkcije

The design phases of analysis and dimensioning are connected in the computer program DIANA (DImensioning and ANAlysis of reinforced concret structures). Design is based on the interactive design charts which are calculated from the chosen properties of the anlysed sections. A certain type of a reinforced concrete section is assigned to each of the analysed sections and the results can be directly incorporated into the project documentation. In the first year of the work a simple prototype of the program was developed and some of its elementary functions were tested [COBISS.SI-ID 338017]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 338017 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56