Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3382625 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2006
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Strižna nosilnost ciklično obremenjenih mostnih stebrov = Shear strength of bridge columns subjected to cyclic loading. Gradb. vestn., november 2006, letn. 55, št. 11, str. 276-287, ilustr. [COBISS.SI-ID 3382625]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3382625 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56