Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 33832448 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1992
Citat: DUHOVNIK, Janez. Raziskave in razvoj v gradbeništvu : poročilo s strateške konference raziskovalnega polja Gradbeništvo. Gradb. vestn., 1992, let. 41, št. 9/10, str. 183-187. [COBISS.SI-ID 33832448]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 33832448 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56